نمایش «نیلوفر و نفت» روز دوشنبه 30 مردادماه به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان داد.

 

پایگاه خبری تئاتر: نمایش «نیلوفر و نفت» به کارگردانی امیر دژاکام با بازی مانلی حسین پور، مرتضی آقا حسینی، عباس جمشیدی، سپید علی پور، مهرنوش دارا، فریبا امینیان، سمیه صباغی، پریا وزیری، علی برجی، ابوالفضل جمشیدی، ملیحه کیا، سروش طاهری، حامد پور محمد، نسیم علی پور، بهار قاسمی در روز دوشنبه 30 مردادماه به اجرای عمومی خود در سالن دکتر ناظر زاده کرمانی پایان داد.

نمایش «نیلوفر و نفت» طبق جدول زمان‌بندی‌شده این مجموعه از روز یکشنبه 1 مرداد ماه تا دوشنبه 30 مردادماه در سالن دکتر ناظر زاده کرمانی به صحنه رفت.


 صفحه رسمی سایت خبری تئاتر در تلگرام

https://telegram.me/onlytheater