مریم کاظمی در یاداشتی جشنواره بین المللی کودک و نوجوان را دارای قابلیت میزبانی یکی از کنگره های سالیانه اسیتج جهانی درایران و همدان همزمان با برگزاری جشنواره معرفی کرد.

 

پایگاه خبری تئاتر: دبیر بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان و یکی از اعضا هیات داوران جشنواره تئاتر کودک و نوجوان هرمزگان نوشت: تئاتر کودک و نوجوان ایران به صد سالگی خود نزدیک می شود.اگر اولین نمایشنامه های جبار باغچه بان را گواهی بگیریم می فهمیم که این مقوله درایران بسیار جدی و قابل اهمیت است.

 
حضور هنرمندان علاقمند به این رشته در شهرهای مختلف ایران و برگزاری بیست و چهاردوره جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان که سال آینده به یک ربع قرن می رسد زمینه ی بسیارمناسبی است که هرچه زودتر این جریان هنری به استیج جهانی پیوند خورده و موجبات جهانی شدن این جشنواره در ادامه محقق شود.در حوزه کشورهای همسایه ، همدان اقبال خوبی نسبت به میزبانی گروه های مختلف خارجی داشته است و می تواند افزایش یابد.
 
شمار فارغ التحصیلان دانشگاهی ، اجراهای متعدد نمایش های کودک و نوجوان در سالن های رسمی و غیر رسمی و فرهنگسراها و نمایش خیابانی و دانش آموزی ، جشنواره های استانی ، افزایش تئاتر عروسکی کودک و نوجوان و گسترش نمایشنامه نویسی این رشته روزبه روز اضافه می شود و کمک بزرگی به این جریان فرهنگی خواهد کرد.
 
علی رغم همه این افزایش ها و این صفت های ترین، تئاتر کودک و نوجوان ما نتوانسته به طور شایسته به تشکیلات جهانی تئاتر کودک و نوجوان یعنی اسیتج بپیوندد. زیرا تنها تشکیلات اسیتج که درایران نمایندگی می شود به همت کانون پرورش فکری پا گرفته است و علی رغم کوشش ها و قابلیت همه جانبه کانون پرورش فکری در سالهای دور گذشته و ادامه فعالیت ها حتی در سال های نزدیکتر ، اکنون کارآیی و تاثیر خودرا ازدست داده و نتوانسته آنقدر گسترده و عمیق عمل کند تا هر هنرمند کودک و نوجوان علاقمند به عضویت در این نهاد جهانی باشد و امکانات آن را بشناسد .
 
از طرفی آنقدر خوب تعریف نشده که یک نیاز تلقی شود. گویا در گوشه ای به کار خود ادامه می دهد بدون اینکه بدانیم واقعا چه می کند . کاربرد واقعی آن و تاثیرش بر تئاتر ملی را درک نکرده ایم.
 
گاهی معرفی های توصیه ای و دعوت های دوستانه از آشنایان و کسانی انگشت شمار ، حرکت و جریانی به وجود نمی آورد .
 
کار جهانی نگاه و دیدگاه آزاد و بدون محدودیت های دولتی میخواهد.کانون پرورش فکری اخیرا آزادی عمل خود را با موضع گیری های سلیقه ای و محافظه کارانه وابسته به آموزش و پرورش و بسته بندی شده کاهش داده است . بنابراین رغبتی بین هنرمندان برای پیوستن به این نهاد بین المللی از طریق کانون پرورش فکری نمی بینیم .
 
امیدوارم هرچه زودتر این ارتباط و پیوند فعال گردد و علاوه بر برخورداری از امکانات این نهاد بین المللی در پیوند با سایر گروه ها و کمپانی های تئاتر کودک و نوجوان در سطح جهان شاهد پیوستن جشنواره خودمان به ساختار جشنواره های کودک جهانی به همراه اسیتج باشیم.
 
و همچنین جشنواره بین المللی کودک و نوجوان که سومین جشنواره وزین و پرقدمت هنری ایران بعد از جشنواره عروسکی و فجر به شمار می رود آنقدر قابلیت دارد که بتواند در سالهای آینده یکی از کنگره های سالیانه اسیتج جهانی را درایران و همدان همزمان با برگزاری جشنواره میزبانی کند.

صفحه رسمی سایت خبری تئاتر در تلگرام

https://telegram.me/onlytheater

 

  • نویسنده :
  • منبع :