نمایشنامه «عشق و نفرین» نوشته سام شپارد با ترجمه اشکان خطیبی توسط نشر نیلا به چاپ دوم رسید.
پایگاه خبری تئاتر: نمایشنامه «عشق و نفرین» نوشته سام شپارد که به‌تازگی با ترجمه اشکان خطیبی توسط نشر نیلا منتشر شده، به چاپ دوم رسید. این اتفاق در هفته دوم چاپ این ترجمه اتفاق افتاد. «عشق و نفرین» ترکیب  دو نمایشنامه «نفرین قحطی‌زدگان» و «عشق وحشی» است که خطیبی ترجمه‌شان را ۱۳ سال پیش انجام داده بود. پس از ترجمه به‌دلیل اعمال ممیزی‌های زیاد به این دو نمایشنامه، مترجم از چاپ‌شان منصرف شد و پس از این سال‌ها برای چاپ‌شان اقدام کرد که در قالب کتاب «عشق و نفرین» چاپ شدند. پس از رونمایی در تهران، برای این کتاب تور مراسم رونمایی گذاشته شد و برنامه‌های رونمایی‌اش در شیراز و مشهد هم برگزار شد. در ادامه قرار است این برنامه‌ها در شهرهای تبریز، اصفهان، کرج، رشت و قم هم برگزار شود. «نفرین قحطی‌زدگان» یکی از نمایشنامه‌های سه‌گانه شپارد یعنی «کودک مدفون» و «غرب حقیقی» درباره خانواده‌ آمریکایی است که حال و هوایش با وضعیت کنونی جامعه ایران شباهت دارد. نمایشنامه «عشق وحشی» نیز برای هنرجویان تئاتر متن خوبی برای کار کردن است.
  • نویسنده :
  • منبع :