کاریکاتور این هفته‌ی پایگاه خبری تئاتر اختصاص دارد به وضعیت فعلی تئاتر کشور.

پایگاه خبری تئاتر: امسال، سال بگیر و ببند و ببر در تئاتر کشور بود. سالی که نمونه‌اش به یاد کسی نمی‌آید. از دستگیری کارگردان و رئیس تئاترشهر تا تعطیلی تماشاخانه‌ها. به همین مناسبت منصوره دهقانی کاریکاتوریست پایگاه خبری تئاتر، کارتن زیر را طراحی کرده است.