12 نمایش جدید در نخستین روز از ماه دوم زمستان به اجراهای تئاتر در شهر تهران اضافه می‌شود.
پایگاه خبری تئاتر: با آغاز نخستین روز از ماه بهمن عصر امروز 12 اجرای جدید به شرح ذیل به صحنه می روند: - نمایش «چخوفناک» به نویسندگی و کارگردانی بهداد زندیه وکیلی، 1 تا 10 بهمن‌ماه هر شب ساعت 20:30 به مدت 70 دقیقه در عمارت روبرو به صحنه می‌رود. - نمایش «زهرماری» به کارگردانی علی احمدی و نویسندگی رضا بهاروند و احمد سلگی، 1 تا 24 بهمن‌ماه هر شب ساعت 19:15 به مدت 65 دقیقه در تماشاخانه ملک اجرا می‌شود. - نمایش «اعتراف یک برگمان خوانی» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا نراقی، 1 تا 24 بهمن‌ماه هر شب ساعت 18 به مدت 60 دقیقه در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی به نمایش در می‌آید. - نمایش «چه کسی شلیک کرد؟» به کارگردانی سعید هنرآموز و نویسندگی آرام محضری از 1 تا 17 بهمن‌ماه هر شب ساعت 21 به مدت 90 دقیقه در خانه نمایش مهرگان به صحنه می‌رود. - نمایش «مستند» به نویسندگی و کارگردانی محمود حسینی از 1 تا 11 بهمن‌ماه هر شب ساعت 18:30 به مدت 35 دقیقه در خانه هنر پیچازی اجرا می‌شود. - نمایش «نامه نویس» نوشته آلن بنت به کارگردانی فرجاد ساکی از 1 تا 21 بهمن‌ماه هر شب ساعت 20 به مدت 50 دقیقه در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی به نمایش در می‌آید. - نمایش «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» به کارگردانی امین محمد رضایی از 1 تا 17 بهمن‌ماه هر شب ساعت 19:15 به مدت 60 دقیقه در عمارت نوفل‌لوشاتو به صحنه می‌رود. - نمایش «شوبیل» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا قلمبُر از 1 بهمن‌ماه تا 8 اسفندماه هر شب ساعت 21 به مدت 60 دقیقه در عمارت نوفل‌لوشاتو اجرا می‌شود. - نمایش «هذلولی» به کارگردانی علی کارگری و نوشته گروهی از 1 تا 11 بهمن‌ماه هر شب ساعت 17 به مدت 50 دقیقه در عمارت روبرو به نمایش در می‌آید. - نمایش «زاویه» به نویسندگی و کارگردانی بهداد بلیغ فر از 1 تا 18 بهمن‌ماه هر شب ساعت 19 به مدت 55 دقیقه در تالار مولوی به صحنه می‌رود. - نمایش «ضَن» به نویسندگی و کارگردانی مهیار احمدی از 1 تا 18 بهمن‎ماه هر شب ساعت 19:30 به مدت 55 دقیقه در تماشاخانه سپند اجرا می‌شود. - نمایش «شهر تنهایی من» به نویسندگی نوشین تبریزی و کارگردانی حسن عسگری از 01 تا 24 بهمن‌ماه هر شب ساعت 20:15 به مدت 60 دقیقه در اداره تئاتر به نمایش در می‌آید.
  • نویسنده :
  • منبع :