شورای‌عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران طی نامه‌ای سرگشاده به هیات مدیره خانه سینما، عدم دعوت‌شان به مجمع عمومی را به منزله خروج شورای‌عالی از خانه سینما خواند.

پایگاه خبری تئاتر: شورای‌عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران طی نامه‌ای سرگشاده به هیات مدیره خانه سینما، ضمن اعتراض به عدم دعوت به مجمع عمومی، گفت عدم دعوت، به منزله خروج شورای‌عالی از خانه سینماست.

متن نامه سرگشاده به‌ شرح زیر است: «به نام خدا با سلام با توجه به عدم دعوت از شورای‌عالی تهیه‌کنندگان به مجمع عمومی خانه سینما در مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ لازم است توجه آن هیات مدیره محترم را به نکات ذیل جلب نماییم:

۱ـ عدم دعوت از هرکدام از اصناف حاضر در خانه سینما برای حضور در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده خانه سینما تخلفی آشکار از اساسنامه خانه سینماست.

بدیهی است هیات مدیره در خصوص چنین تخلفی آشکار از اساسنامه خانه سینما می‌بایست پاسخگوی مجمع عمومی خانه سینما باشد.

۲- شنیده ها و شواهد حاکی است عدم دعوت به مجمع عمومی صرفا شامل تهیه‌کنندگان سینما نبوده و این تخلف با عدم دعوت از تعدادی دیگراز اصناف حاضر در خانه سینما مکرر شده و مسئولیت آن هیات مدیره را در قبال مجمع عمومی مضاعف کرده است.

۳- با توجه به نقش تاریخی صنف تهیه‌کنندگان در شکل‌گیری خانه سینما و همراهی با آن در بزنگاه‌های تاریخی در سی سال گذشته حذف تهیه‌کنندگان از مجمع عمومی اشتباهی غیرقابل بخشش است و با توجه به فرصت اندک باقی مانده برای جبران آن این شورا فرصتی چهل و هشت ساعته به آن هیات مدیره محترم می‌دهد تا تصمیم نهایی خود را در دعوت یا عدم دعوت از اصناف تهیه‌کنندگی سینما به مجمع عمومی بگیرد.

در غیر این صورت عدم دعوت معنایی جز خروج شورای عالی تهیه‌کنندگان از خانه سینما ندارد.

شورای‌عالی تهیه کنندگان سینما»