اجرای نمایشنامه ی «آسانسور نداره» نوشته ی «سباستین تیری» و کارگردانی «لبخند بدیعی» در کارگاه نمایش به میانه های راه خود رسید.

پایگاه خبری تئاتر: لبخند بدیعی کارگردان نمایش «آسانسور نداره» که مدتی است در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته درباره ویژگی های این اثر نمایشی بیان کرد: خوشبختانه از زمانی که این اثر نمایشی در کارگاه نمایش تئاتر شهر روی صحنه رفته شاهد بازتاب متفاوت و اغلب مثبتی از سوی تماشاگران هستیم که بر این باورند با یک نمایش متفاوت رو به رو هستند.

وی افزود: آنچه ما از این نمایش روی صحنه بردیم شیوه نمایشی «بورلسک» است که از همان ابتدا می دانستم برای مخاطبی که شاهد به صحنه رفتن نمایش است می تواند دربرگیرنده شرایط جذابی باشد ؛ البته که در این شرایط بازیگران نمایش هم به خوبی توانسته اند در مقاطع مختلف اجرا هم پوشانی مناسبی برای بازی یکدیگر داشته باشند و فضا و ژانر کمدی اثر را به الگوی متوازنی رسانده است. بدیعی در بخش دیگری از صحبت های خود بیان کرد: همان طور که گفتم شیوه اجرایی این نمایش در قالب شیوه «بورلسک» روی صحنه رفته که قطعا نسبت به متن اصلی دچار تغییراتی زیاده شده و ما با اعمال تغییراتی در حوزه ایده و اجرا وارد فضایی شدیم که در متن اصلی نیست اما با وفاداری به کلیت اجرا توانسته با مخاطب ارتباط برقرار کند.

نمایش «آسانسور نداره» تز پایان نامه من بود و امروز بسیار خوشحالم که توانسته ام شاهد ایجاد شرایطی باشم که این اثر نمایشی در کارگاه نمایش تئاتر شهر روی صحنه برود. 

این کارگردان تئاتر گفت: تمامی عوامل اجرایی نمایش نهایت تلاش خود را انجام داده اند تا نمایشی را پیش روی مخاطبان قرار دهم که برای آنها در برگیرنده تجربه متفاوتی باشد و بسیار خوشحالم که تا به امروز گروه بازیگران، عوامل اجرایی و مخاطبان همراه بسیار خوبی با اثر بودند و توانسته اند با کلیت کار ارتباط خوبی برقرار کنند. ما در این شیوه  تلاش کردیم تا ایجاد تغییراتی در صحنه که تاکنون کمتر تجربه شده به فضایی دست پیدا کنیم که شاید برای مخاطب متفاوت باشد و امیدوارم در این راه موفق بوده باشیم.

نمایش «آسانسور نداره» به نویسندگی سباستین تیری، کارگردانی لبخند بدیعی و بازی علی عامل هاشمی، ارسطو خوش رزم، مینا ترکمن هر روز ساعت 18 در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود. شایان ذکر است بورلسک،  بورلاسک  یا مضحکه نوعی سرگرمی تئاتری مضحک و طنزآمیز که معمولاً بر تقلید یا ادای کسی را درآوردن مبتنی است. این شیوه، گاهی شکل اغراق شدهی گروتِسک می‌باشد