حمید پورآذری، یوسف باپیری، علی شمس، آزاده شاه‌میری ، محمدرضا علی اکبری، عباس جمالی و مهدی مشهور به‌عنوان مشاورین علمی و هنری با بیستمین دوره جشنواره تئاتر تجربه همکاری می‌کنند

پایگاه خبری تئاتر: با توجه به رویکرد کارگاهی بخش تجربه، از سوی دبیرخانه برای هر یک از  گروه های پذیرفته شده در مرحله ترای اوت ( تمرین اجرا) یک مشاور علمی و هنری نظر گرفته شده است. این مشاوران تنها با رویکردی مشورتی و با طرح پرسش به گروه ها در پیشبرد کار کارگاهی خود بر روی ایده در قالب سه جلسه حضور در تمرینات کمک می کنند در این بخش  پس از بررسی پروپوزال ها و پیشنهادنامه ها و برگزاری جلسات ارائه و دفاع از ایده‌های اجرایی  گروه‌های شرکت کننده، 26 اثر برای حضور در مرحله ترای اوت ( تمرین اجرا) انتخاب شدند. این گروه ها باید در بهمن‌ماه و زیر نظر مشاوران علمی و هنری جشنواره، اجرای خود را به طور کامل ارائه کنند. اسامی راه یافته گان به این بخش به شرح زیر است: عرفان ابراهیمی، زهرا محسنی، نگین نشاط، عبدالرضا حیدری، محمدصادق محمدیان روشن، حمیدرضا حسینی، کژال کریمیان، مائده منزوی، علی زمانی، علیرضا خسروآبادی، پرهام رستم آبادی، فرزانه جعفرنیا، نرگس موسوی/سهراب علوی، محمد مهدی عباسی، علیرضا طاهری، یاسمن دهقانی، رامتین صادقی، صبا لوعالیان، آروین شیبانی، ساحل عمادی، حسام الدین صالح بیگ، ندا تسلیمیان، امین آثم، رضا حسین زاده بیستمین دوره جشنواره تئاتر تجربه 10 تا 17 اسفند ماه در تهران برگزار خواهد شد.