جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده سینماهای کشور اعلام شد.

پایگاه خبری تئاتر: جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده سینماهای کشور تا عصر دوشنبه دوم دی به شرح ذیل است: مطرب/ ۱۶۴ سینما/ ۴۷ روز نمایش/ فروش کل: ۲۷ میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان چشم و گوش بسته/ ۱۵۲ سینما/ ۴۷ روز نمایش/ فروش کل: هشت میلیارد و ۳۸۶ میلیون تومان هزارتو/ ۲۳ سینما/ ۵۹ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۴۴۳ میلیون تومان منطقه پرواز ممنوع/ ۱۴۸ سینما/ ۴۷ روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیارد و ۵۲ میلیون تومان بنیامین/ ۱۲۵ سینما/ ۴۷ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۳۶۹ میلیون تومان سمفونی نهم/ ۷ سینما/ ۴۷ روز نمایش/ فروش کل: ۷۳۷ میلیون تومان تورنادو/ ۳۶ سینما/ ۴۷ روز نمایش/ فروش کل: ۶۶۸ میلیون تومان جان دار/ ۸۹ سینما/ ۱۲ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۲۶۹ میلیون تومان آخرین داستان/ ۳۵ سینما/ ۲۶ روز نمایش/ فروش کل: ۳۵۷ میلیون تومان خداحافظ دختر شیرازی/ ۳۲ سینما/ ۱۹ روز نمایش/ ۲۶۲ میلیون تومان معکوس/ ۱۵ سینما/ ۲۶ روز نمایش/ فروش کل: ۱۴۴ میلیون تومان لیلاج/ ۸ سینما/ ۲۶ روز نمایش/ فروش کل: ۹۱ میلیون تومان ۲۳ نفر/ ۶۲ سینما/ ۱۲ روز نمایش/ ۳۶۹ میلیون تومان آشفتگی / ۳۲ سینما /۶ روز نمایش/ ۵ /۱۱۷ میلیون تومان مشت آخر/ ۳۵ سینما /۶ روز نمایش/ ۴۹ میلیون تومان