به مناسبت دوازدهمین سال روز درگذشت استاد اکبر رادی، بنیاد اکبر رادی متن پیامی را منتشر کرد.

پایگاه خبری تئاتر: متن پیامی که بنیاد اکبر رادی به مناسبت پنجم دی ماه، سال‌روز درگذشت استاد اکبر رادی نوشته و منتشر کرده است، به شرح زیر است: " دوازده سال از نبودن آقای نمایشنامه‌نویس می‌گذرد؛ نمایشنامه‌نویسی که هم ادبیات نمایشی و تئاتر ایران را هویتمند ساخت و هم زبان پارسی را غنا بخشید. جایش را سبز می‌کنیم و یادش را در این روزگار ناشاد گرامی می‌داریم. بنیاد اکبر رادی چهارم دی ماه 1398

  • نویسنده :
  • منبع :