شماره سی‌وچهارم ماهنامه «سوره سینما» زیر نظر سازمان سینمایی حوزه هنری ویژه آذر‌ماه ۱۳۹۸ به صورت الکترونیکی منتشر شد.

پایگاه خبری تئاتر: نسخه الکترونیکی شماره سی‌وچهارم ماهنامه «سوره سینما» به سردبیری یزدان عشیری با عکس روی جلد مسعود جعفری‌جوزانی در نشست «سینماگپ» منتشر شد.

در این شماره علاوه بر انتشار اخبار فعالیت‌های سازمان سینمایی و واحدهای تصویری استان‌های حوزه هنری در آذر‌ماه 1398، به موضوعاتی چون: یادداشت «گسترش بسترهای گفتمانی در حوزه هنری»، اخباری از چند روز برگزاری رویداد «رویازی»، گزارش نشست «سینماگپ» با حضور مسعود جعفری جوزانی، گزارش نشست «جایگاه سینما در اقتصاد مقاومتی»، گزارش نشست «سینما؛ گفتمان فرهنگی حوزه هنری» با حضور رئیس امور سینمایی افغانستان، ساخت و احیای 10 پردیس سینمایی و 312 پرده نمایش تا سال 1400، گزارشی از فعالیت و اقدامات «بهمن سبز» در یک ماه گذشته و...، همچنین پرونده این شماره که به حضور فیلم‌های حوزه هنری در جشنواره سینما حقیقت پرداخته شده است.

مجری طرح این ماهنامه آرش رمضانیان است. فاطمه پزشکی، مریم اکبرلو، مرضیه فرزعلیان، امید عشریه، غفور پورغفور، حامد نیکومرام، محمدرسول ظهیری، محمدعلی حیدری و نرگس ساجد در بخش تحریریه و بهادر زارع و سحر قریب به عنوان عکاس در این ماهنامه همکاری داشتند.

دانلود شماره سی‌و‌چهارم ماهنامه «سوره سینما»