نمایش «رکوئیم برای یک راهبه» از ۱۷ دی در تماشاخانه مهرگان اجرا می شود.

پایگاه خبری تئاتر: نمایش «رکوئیم برای یک راهبه» از ۱۷ دی در تماشاخانه مهرگان اجرا می شود.

روزبه اختری نمایش «رکوئیم برای یک راهبه» را به عنوان جدیدترین تولید گروه تئاتر «ما» به صحنه می برد. این اثر نمایشی قرار است از ۱۷ دی در تماشاخانه مهرگان اجرای عمومی خود را آغاز کند. نمایش «رکوئیم برای یک راهبه» در قالب داستانی جنایی به مفاهیم فلسفی و هستی شناسانه می پردازد. به زودی اطلاعات مربوط به عوامل این اثر نمایشی اعلام می شود.