سهیلی درباره این نقش آفرینی گفته است: "بازی کاراکتر عبدالمالک ریگی آنقدر برایم کنجکاوی برانگیز بود که پایم را فراتر گذاشتم و احساس می‌کردم وکیل مدافع او هستم"

  • نویسنده :
  • منبع :