یوسف صمدزاده می‌گوید: بهتر است برای توزیع عیدی‌های وزارت ارشاد بین صنوف با آنها مشورت لازم صورت می‌گرفت.

پایگاه خبری تئاتر: خانه سینما امسال نیز مانند سال گذشته با همکاری سازمان سینمایی تعدادی کارت هدیه را بین اعضای صنوف مختلف توزیع کرد. مبلغ این کارت‌ها سال گذشته 200 هزار تومان و امسال 500 هزار تومان تعیین شده است. "یوسف صمدزاده" عضو هیات مدیره انجمن مدیران تولید سینما با اشاره به نحوه توزیع عیدی بین اعضای خانه سینما گفت: به روش پرداخت و میزان درنظر گرفته شده‌ی عیدی از سوی خانه سینما به انجمن مدیران تولید سینما برای 30 نفر اعتراض داریم. بهتر است با صنوف مشورت می‌شد تا هر صنف تعداد اعضای کم‌برخوردار خود را اعلام می‌کرد. اصرار به اعلام وقتی فقط یک روز مانده به سال جدید است دیگر لزومی نداشت.

مدیرتولید فیلم اتوبوس ادامه داد: وزارت ارشاد ترتیبی اتخاذ کند که عیدی بین همه اعضا تقسیم شود و به صورت صدقه‌ای نباید برخورد شود. منتظر باز شدن خانه سینما هستیم تا در اولین جلسه شورای مرکزی صنف موضوع را بررسی کنیم. مشورت نکردن با صنوف و سرخود تقسیم کردن عیدی توسط خانه سینما یک حرکت غیرصنفی است.

  • نویسنده :
  • منبع :