در جشنواره تئاتر فجر آنچه تاثیر دارد رویکرد و عملکرد معاونت هنری، اداره کل هنرهای نمایشی و دبیر جشنواره است وگرنه این شوراها فقط از آن جهت که جزو ساختار است باید تشکیل و اعضای آن تعیین شود، همین، وگرنه فرقی نمی‌کند چه کسی عضو این شوراها باشد.

چارسو پرس: نه اینکه اگر افراد دیگری بودند وضعیت متفاوت می‌شد، اما از آن جهت که در این چند روز، بسیار درباره ترکیب شورای سیاست گذاری جشنواره تئاتر فجر گفته و شنیده شد، شاید چند خطی در این موضوع از نگاهی دیگر، بیراه نباشد.

نخست اینکه در حقیقت چندان اهمیت ندارد چه کسانی با چه ترکیبی در شورای سیاستگذاری جشنواره دور میز بنشینند و با هم گفت‌وگو و تصمیم‌‌گیری کنند، چرا که این شوراها در طول فعالیت دبیرخانه جشنواره، در بهترین حالت دو یا سه بار جلسه تشکیل می‌دهند که در آن جلسات هم بیشتر به حرف‌های کلی و تاکیدات و تحذیرات پرداخته می‌شود. در واقعیتِ ماجرا، شوراهای سیاستگذاری در جشنواره‌ها و رویدادها بیشتر نقشی شبیه مدیر فنی در تیم فوتبال را دارد؛ یک‌جور بازی دادن بعضی‌ها برای جلب همراهی و کمک‌شان.

دیگر اینکه ترکیب شورای سیاستگذاری چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر شاید عجیب باشد اما اگرچه این ترکیب پرجمعیت و عجیب باشد اما در کل و به نسبت دوره‌های قبلِ همین جشنواره ( تاکید می‌کنم به نسبت و در کل ) ترکیب غیرقابل دفاعی نیست و به راحتی می‌توان از کلیت آن دفاع کرد.

نکته بعد اما در مورد تنها خانم عضو این شوراست؛ آیا حضور تنها یک خانم در این شورا کافی است؟ اصلا اگر حضور یک خانم کافی است پس نمی‌شود آن را حذف کرد؟ این خانم کیست که بسیاری از اهالی تئاتر او را نمی‌شناسند؟ (نمی‌گویم همه، چون ممکن است یک نفر در میان تئاتری‌ها او را بشناسد)، آیا در میان تعداد زیادی از نویسندگان، کارگردانان، بازیگران و طراحان زن که در عرصه تئاتر فعال هستند کسی نبود که نسبت به فرد انتخاب شده اولویت داشته و‌ گزینه بهتری باشد؟ شاید حضور یک خانم در ترکیب شوراهای سیاستگذاری جشنواره‌ها فقط محض خالی نبودن عریضه باشد، چنان که پیش از این هم چنین بوده است.

از همه‌ این موارد می‌توان چشم‌پوشی کرد اما نکته‌ای در ترکیب شورای سیاستگذاری معرفی شده برای جشنواره تئاتر فجر وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در میان اعضای معرفی شده برای این شورا حضور غلامرضا منتظری و بیژن نوباوه از اهمیت بسیار برخوردار است و سوال‌هایی را به همراه دارد. آیا آن‌ها به عنوان نماینده مجلس عضو شورا شده‌اند؟ آیا با حضور دو نماینده مجلس در شورای سیاستگذاری، بعد از این، مجلسی‌ها توقع دارند در ترکیب سیاستگذاری جشنواره تئاتر و دیگر جشنواره‌ها حضور داشته باشند؟ این حضور چه کمکی به جشنواره می‌کند؟ اگر قرار است نماینده‌ یا نمایندگانی از مجلس عضو شورای سیاستگذاری جشنواره‌ای شوند نزدیکی و آشنایی آن‌ها با ماهیت و موضوع آن جشنواره ملاک نیست؟ (مثلا اگر بیژن نوباوه عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه و جشنواره مطبوعات و رسانه‌ها شود قابل درک است).

با این همه در جشنواره تئاتر فجر آنچه تاثیر دارد رویکرد و عملکرد معاونت هنری، اداره کل هنرهای نمایشی و دبیر جشنواره است وگرنه این شوراها فقط از آن جهت که جزو ساختار است باید تشکیل و اعضای آن تعیین شود، همین، وگرنه فرقی نمی‌کند چه کسی عضو این شوراها باشد.نویسنده: سیدمحمد طباطبایی