​متقاضیان شرکت در بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان می‌توانند از هم اکنون نسبت به ثبت تقاضای حضور اقدام کنند.

چارسو پرس: به نقل از  روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، فرایند ثبت تقاضای حضور در جشنواره بیست و هشتم تئاتر کودک و نوجوان در تارنمای icy. theater. ir آغاز شد. 

کارگردانان و متقاضیان حضور در بخش‌های «تئاتر خردسال»، «تئاتر کودک»، «تئاتر نوجوان»، «تئاتر خیابانی» و «مسابقه نمایشنامه نویسی» می‌توانند از هم اکنون با تکمیل فرم هر بخش و مطالعه دقیق فراخوان نسبت به ثبت درخواست حضور در جشنواره اقدام کنند. 

آخرین مهلت انجام فرایند ثبت تقاضا در بخش‌های «تئاتر خردسال»، «تئاتر کودک»، «تئاتر نوجوان» و «تئاتر خیابانی» ۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ و آخرین مهلت برای انجام فرایند ثبت تقاضا در بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی اول دی ماه سال جاری اعلام شده است. 

مطابق گاه‌شمار جشنواره؛ معرفی آثار برگزیده مرحله اول مسابقه نمایشنامه‌نویسی ۲۵ دی ماه و معرفی آثار برگزیده بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی ۵ دی ماه خواهد بود. 

بیست و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با دبیری امیر مشهدی عباس از ۱ تا ۶ اسفندماه ۱۴۰۲ در شهر اردکان استان یزد برگزار می‌شود.