امیر دژاکام در گفت‌وگو با اکبر نبوی در مجله تصویری «قاف» گفت: همه‌ی مدیران ما می‌گویند تئاتر باید درآمدزا باشد. آن چلوکبابی است که باید درآمدزا باشد، تئاتر باید تماشاگر داشته باشد. حافظ یک جلد است اما قرن‌هاست که خواننده دارد. یک تئاتر می‌تواند دو سال روی صحنه باشد و تماشگر داشته باشد.