در شانزدهمین آیین انتخاب موزه‌های برتر، "خانه موزه خیمه شب بازی ایران"در دو شاخص «آموزش»و«شاخص موزه»، توسط کمیته ملی موزه‌های ایران، رتبه برتر را کسب کرد.
چارسو پرس: به نقل از روابط عمومی، در شانزدهمین آیین انتخاب موزه‌های برتر، این مجموعه در دو شاخص «آموزش»، «معرفی» توسط کمیته ملی موزه‌های ایران، رتبه برتر را کسب کرد.

در این مراسم از سیاوش ستاری و ستاره اسکندری، از بنیانگذاران خانه موزه خیمه شب بازی ایران قدردانی شد. همچنین از سیاوش ستاری به عنوان مروج فرهنگ موزه و موزه داری تقدیر به عمل آمد.

《رتبه نخست در شاخص آموزش》
در شانزدهمین آیین داوری موزه‌های برتر پس از بررسی هیئت داوران و طبق آرای آن ها، کمیته ملی موزه ایران، موزه خیمه شب بازی ایران را به دلیل اقدامات انجام شده در شاخص «آموزش» در سال ۱۴۰۲ به عنوان «رتبه اول» کشور برگزید.

در متن این تقدیر آمده است
کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم) در شانزدهمین آئین انتخاب موزه برتر پس از بررسی هیات داوران و طبق آراء مفتخر است آن موزه را به دلیل فعالیت های انجام شده در شاخص آموزش در سال ۱۴۰۳ به عنوان موزه برگزیده، در میان موزه های خصوصی اعلام نماید. تداوم تعالی و موفقیت بیشتر را برای کارکنان آن موزه آرزو داریم.