اخبار ویژه
آرش-حسن-پور
تصویربرداری فيلم كوتاه 27 شهریور 1400
تصویربرداری فيلم كوتاه "تشك" به پايان رسيد

تصویربرداری فيلم كوتاه "تشك" به پايان رسيد

تصویربرداری فيلم كوتاه "تشك" به كارگردانى آرش حسن پور به پايان رسيد.