اخبار ویژه
اخبار-هنری
تفاهم نامه امضا شد. هنرمندان نگران بیمه تکمیلی امسالشان نباشند! 15 اردیبهشت 1393
تفاهم نامه امضا شد. هنرمندان نگران بیمه تکمیلی امسالشان نباشند!

تفاهم نامه امضا شد. هنرمندان نگران بیمه تکمیلی امسالشان نباشند!

معاونت هنری وزارت ارشاد و صندوق حمایت از هنرمندان تفاهمنامه بیمه تکمیلی هنرمندان را امضا کردند.