پنجشنبه , ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
بازداشت علی نورانی
علی نورانی، کارگردان بازداشت شد 27 شهریور 1402
علی نورانی، کارگردان بازداشت شد

علی نورانی، کارگردان بازداشت شد

علی نورانی، کارگردان تئاتر در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد.