اخبار ویژه
با-خوشحالی-ادامه-می‌-دهیم
ریچارد لینک‌لیتر یک فیلم موزیکال می‌سازد/ ساخت فیلم در ۲۰ سال 11 دی 1348
ریچارد لینک‌لیتر یک فیلم موزیکال می‌سازد/ ساخت فیلم در ۲۰ سال

ریچارد لینک‌لیتر یک فیلم موزیکال می‌سازد/ ساخت فیلم در ۲۰ سال

ریچارد لینک لیتر قصد دارد با اقتباس از نمایش موزیکال استیون سوندهایم یک فیلم را در عرض ۲۰ سال بسازد.