پنجشنبه , ۲۸ تیر, ۱۴۰۳
بخش مسابقه مقالات رادی شناسی
اعلام مقالات راه یافته به جشنواره‌ی رادی شناسی 11 دی 1398
اعلام مقالات راه یافته به جشنواره‌ی رادی شناسی

اعلام مقالات راه یافته به جشنواره‌ی رادی شناسی

گروه داوری بخش مسابقه مقالات رادی شناسی دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی پس از بررسی 18 چکیده مقاله ارسالی برای حضور در این بخش، تعداد 7 چکیده مقاله را برای حضور در مرحله نهایی جشنواره انتخاب کرد.

داوران بخش مسابقه مقالات رادی شناسی انتخاب شدند‎ 25 آبان 1397
داوران بخش مسابقه مقالات رادی شناسی انتخاب شدند‎

داوران بخش مسابقه مقالات رادی شناسی انتخاب شدند‎

اعضای گروه داوری بخش مسابقه مقالات رادی‌شناسی در جشنواره تئاتر اکبر رادی انتخاب شدند.