اخبار ویژه
بهارک-سهامی
 «فلسفه شکسپیر» در بازار کتاب 4 مرداد 1400
«فلسفه شکسپیر» در بازار کتاب

«فلسفه شکسپیر» در بازار کتاب

«فلسفه شکسپیر» نوشته ک‍ال‍ی‍ن م‍ک گ‍ی‍ن با ترجمه بهارک سهامی روانه بازار کتاب شد.