اخبار ویژه
تئاتر-پدر-خط-فاصله-پسر
«پدر خط فاصله پسر» تا ۲۲ دی روی صحنه است 10 دی 1398
«پدر خط فاصله پسر» تا ۲۲ دی روی صحنه است

«پدر خط فاصله پسر» تا ۲۲ دی روی صحنه است

نمایش «پدر خط فاصله پسر» به کارگردانی سینا دلشادی تا ۲۲ دی ماه روی صحنه خواهد بود.