جمعه , ۱ تیر, ۱۴۰۳
تاتر اسمش این نیست
نقد نمایش «اسمش این نیست» به کارگردانی آرزو خرم‌نیا/ بودن درغیاب نبودن و نبودن درغیاب بودن 18 آذر 1398
نقد نمایش «اسمش این نیست» به کارگردانی آرزو خرم‌نیا/ بودن درغیاب نبودن و نبودن درغیاب بودن

نقد نمایش «اسمش این نیست» به کارگردانی آرزو خرم‌نیا/ بودن درغیاب نبودن و نبودن درغیاب بودن

سادگی در پرداخت چنین اثری که در شرایطی سخت برای دانشجویان به روی صحنه آمده، نشانگر تمرینات زیاد و اتحاد میان عوامل گروه است. کاری جمعی برای رسیدن به یک پیکر واحد و مستقل. بدون تردید حمایت و هدایت کارگردان از عوامل اجرایی به ویژه بازیگران جوان نمایش، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تئاترهامون میزبان «اسمش این نیست» 17 آذر 1398
تئاترهامون میزبان «اسمش این نیست»

تئاترهامون میزبان «اسمش این نیست»

تئاتر هامون این روزها میزبان نمایش «اسمش این نیست» از5 آذر اجرای خود را آغاز کرده است.