اخبار ویژه
ثبت-شد
ثبت مالکیت معنوی طرح‌های ثبت شده در رویازی 11 دی 1348
ثبت مالکیت معنوی طرح‌های ثبت شده در رویازی

ثبت مالکیت معنوی طرح‌های ثبت شده در رویازی

بر اساس بسته‌های حمایتی ارائه شده در اولین دوره رویداد رویازی، گواهی‌نامه مالکیت معنوی تمامی طرح‌های ثبت‌نام شده واجد شرایط در سامانه «ثبت شد» صادر شد.