اخبار ویژه
جدایی
رتبه مشترک «انگل» و «جدایی» در میان برترین برندگان اسکار خارجی 2 اسفند 1398
رتبه مشترک «انگل» و «جدایی» در میان برترین برندگان اسکار خارجی

رتبه مشترک «انگل» و «جدایی» در میان برترین برندگان اسکار خارجی

پایگاه اینترنتی «راتن تومیتوز» اقدام معرفی به ۱۰ فیلم برنده تاریخ اسکار خارجی با بالاترین نمرات از سوی منتقدان سینمایی کرد.