اخبار ویژه
جشنواره-مستند-زاگرب
 تقدیر جشنواره زاگرب از دو مستند ایرانی 31 خرداد 1400
تقدیر جشنواره زاگرب از دو مستند ایرانی

تقدیر جشنواره زاگرب از دو مستند ایرانی

هفدهمین جشنواره مستند زاگرب در کشور کرواسی با تقدیر ویژه از دو مستند ایرانی به کار خود پایان داد.

تقدیر ویژه جشنواره مستند زاگرب از «سایه‌های بی خورشید» 21 مهر 1399
تقدیر ویژه جشنواره مستند زاگرب از «سایه‌های بی خورشید»

تقدیر ویژه جشنواره مستند زاگرب از «سایه‌های بی خورشید»

مستند «سایه‌های بی خورشید» ساخته مهرداد اسکویی، تقدیر ویژه هیات داوران شانزدهمین جشنواره فیلم های مستند زاگرب (زاگرب داکس) را دریافت کرد.