اخبار ویژه
حجت-الله-عدالتپناه
پشت‌پرده ماجرای کشتی‌های چینی در مستند «ترال» 15 دی 1398
پشت‌پرده ماجرای کشتی‌های چینی در مستند «ترال»

پشت‌پرده ماجرای کشتی‌های چینی در مستند «ترال»

مستند «ترال» به کارگردانی حجت‌الله عدالت‌پناه به افشای پشت‌پرده ماجرای کشتی‌های چینی در دریای خلیج فارس می پردازد.