اخبار ویژه
خرده-جنایتهای-زناشوهری
اشمیت: فقط 1 درصد از اجراهای نمایشنامه‌هایم را می‌بینم 27 مهر 1392
اشمیت: فقط 1 درصد از اجراهای نمایشنامه‌هایم را می‌بینم

اشمیت: فقط 1 درصد از اجراهای نمایشنامه‌هایم را می‌بینم

نمایشنامه‌های من درباره‌ی وضعیت بشر، روابط احساسی، جنسیت، عرفان، خدا، شک، نبود ایمان و موضوع‌های این‌چنینی هستند و در این نمایشنامه‌ها کلی سئوال درباره‌ی همین موضوعات مطرح می‌شود و در نهایت هم جوابی به هیچ‌کدام‌اشان داده نمی شود. وقتی آدم می‌فهمد که این سئوال‌ها از عمق وجود ایرانی‌ها هم شنیده می‌شود، احساس شعف می‌کنم چون به من ثابت می‌شود که فرضیات و اعتقادات امانیستی‌ام درست است.