اخبار ویژه
دستورالعمل-صدور-پروانه-نمایش‎
نامه کانون کارگردانان خانه تئاتر به وزیر ارشاد درباره دستورالعمل صدور پروانه نمایش 26 آذر 1398
نامه کانون کارگردانان خانه تئاتر به وزیر ارشاد درباره دستورالعمل صدور پروانه نمایش

نامه کانون کارگردانان خانه تئاتر به وزیر ارشاد درباره دستورالعمل صدور پروانه نمایش

هیات مدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بخش‌هایی از دستورالعمل نحوه صدور پروانه نمایش نقد و توضیح‌هایی ارائه کرد.

بیانیه نهایی کانون کارگردانان خانه تئاتر در مورد دستورالعمل صدور پروانه نمایش‎ 23 آذر 1398
بیانیه نهایی کانون کارگردانان خانه تئاتر در مورد دستورالعمل صدور پروانه نمایش‎

بیانیه نهایی کانون کارگردانان خانه تئاتر در مورد دستورالعمل صدور پروانه نمایش‎

کانون کارگردانان معتقد است تعیین صلاحیت کارگردانان را در شهرها و استان‌هایی که تشکیلات حقیقی یا نزدیک‌تر به صنف، چون خانه‌ی تئاتر دارند، باید به این خانه‌ها سپرد و تنها در شهرها و استان‌هایی که فاقد چنین تشکیلات مستقل صنفی هستند و تا تشکیل چنین تشکل‌هایی، می‌توان از گزینه‌های انجمن‌ هنرهای نمایشی و تأیید سه نفر از اساتید و پیش‌کسوتان شناخته‌شده‌ی هنرهای نمایشی که لازم است به‌دقت تعریف شوند، بهره برد.