اخبار ویژه
دوره-فیلمسازی
دوره فیلمسازی انجمن سینمای جوانان برگزار می‌شود 9 مرداد 1401
دوره فیلمسازی انجمن سینمای جوانان برگزار می‌شود

دوره فیلمسازی انجمن سینمای جوانان برگزار می‌شود

آزمون سراسری ورودی دوره جامع ۷ ماهه فیلم‌سازی انجمن سینمای جوانان ایران ۱۳ آبان ۱۴۰۱ برای علاقه‌مندان برگزار می‌شود.