شنبه , ۲۵ فروردین, ۱۴۰۳
رابرت جونیور
اقدام عجیب دیزنی در ثبت نکردن رابرت جونیور در کمپین اسکار 13 مهر 1398
اقدام عجیب دیزنی در ثبت نکردن رابرت جونیور در کمپین اسکار

اقدام عجیب دیزنی در ثبت نکردن رابرت جونیور در کمپین اسکار

کمپانی دیزنی نام رابرت جونیرو را در کمپین فصل جوایز خود ثبت نکرده است که با واکنش طرفداران این بازیگر مواجه شد.