شنبه , ۲۵ فروردین, ۱۴۰۳
راب کوهن
افشای رسوایی اخلاقی کارگردان «سریع و خشن» 7 مهر 1398
افشای رسوایی اخلاقی کارگردان «سریع و خشن»

افشای رسوایی اخلاقی کارگردان «سریع و خشن»

راب کوهن کارگردان فیلم «سریع و خشن» در سال ۲۰۰۱ برای دومین بار متهم به تجاوز جنسی شد.