اخبار ویژه
رادیو-رادی
معرفی داوران مسابقه «رادیو رادی» جشنواره تئاتر اکبر رادی 10 دی 1398
معرفی داوران مسابقه «رادیو رادی» جشنواره تئاتر اکبر رادی

معرفی داوران مسابقه «رادیو رادی» جشنواره تئاتر اکبر رادی

اعضای گروه داوری بخش مسابقه «رادیو رادی» دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی انتخاب و معرفی شدند.