پنجشنبه , ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
رویداد ملی پیچینگ تخصصی فیلم کوتاه تجربی
فراخوان اولین رویداد ملی پیچینگ تخصصی فیلم کوتاه تجربی منتشر شد 13 اسفند 1402
فراخوان اولین رویداد ملی پیچینگ تخصصی فیلم کوتاه تجربی منتشر شد

فراخوان اولین رویداد ملی پیچینگ تخصصی فیلم کوتاه تجربی منتشر شد

فراخوان ثبت نام در در اولین رویداد ملی پیچینگ تخصصی فیلم کوتاه تجربی با توجه به توسعه دستور زبان سینما و به منظور حمایت از هنرمندان مستقل این عرصه توسط انجمن سینمای جوانان ایران منتشر شد.