اخبار ویژه
ریچارد-ویلیامز
انیماتور خالق «راجر ربیت» درگذشت/ ۳ اسکار و ۳ بفتا در کارنامه 27 مرداد 1398
انیماتور خالق «راجر ربیت» درگذشت/ ۳ اسکار و ۳ بفتا در کارنامه

انیماتور خالق «راجر ربیت» درگذشت/ ۳ اسکار و ۳ بفتا در کارنامه

ریچارد ویلیامز انیماتور برجسته که بیش از همه برای ساخت انیمیشن «چه کسی برای راجر ربیت پاپوش دوخت؟» شناخته می‌شد در ۸۶ سالگی درگذشت.