اخبار ویژه
سرگروهی-سینماها
داریوش باباییان: باید سرگروه‌ها از اکران برداشته شود تا رانت‌ها کنار برود 1 شهریور 1398
داریوش باباییان: باید سرگروه‌ها از اکران برداشته شود تا رانت‌ها کنار برود

داریوش باباییان: باید سرگروه‌ها از اکران برداشته شود تا رانت‌ها کنار برود

داریوش باباییان گفت: بزرگترین اشتباه شورای صنفی اکران این بوده که سینمادار و سرگروه، تقسیم‌بندی مساوی و برابر را برای همه فیلم‌ها درنظر نمی‌گیرند و اگر این کار را انجام دهند، حتما وضعیت فروش بهتر خواهد شد.