اخبار ویژه
صالح-پناهی-اردی
درگذشت یک طراح و مجری دکور سینمای ایران 6 مهر 1398
درگذشت یک طراح و مجری دکور سینمای ایران

درگذشت یک طراح و مجری دکور سینمای ایران

صالح پناهی طراح و مجری دکور سینمای ایران درگذشت.