اخبار ویژه
عکس-تئاترهای-روی-صحنه
گزارش تصویری- نمایش «میز»» به کارگردانی شایان ‌شهرابی 7 خرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «میز»» به کارگردانی شایان ‌شهرابی

گزارش تصویری- نمایش «میز»» به کارگردانی شایان ‌شهرابی

گزارش تصویری- نمایش «میز»» به کارگردانی شایان ‌شهرابی

گزارش تصویری- نمایش «اسب قاتلین» به کارگردانی زهرا کتیرایی 23 آبان 1400
گزارش تصویری- نمایش «اسب قاتلین» به کارگردانی زهرا کتیرایی

گزارش تصویری- نمایش «اسب قاتلین» به کارگردانی زهرا کتیرایی

گزارش تصویری- نمایش «اسب قاتلین» به کارگردانی زهرا کتیرایی

گزارش تصویری- نمایش «صفر درجه سانتیگراد زیر صفر» به کارگردانی شادی ‌اسدپور 11 آبان 1400
گزارش تصویری- نمایش «صفر درجه سانتیگراد زیر صفر» به کارگردانی شادی ‌اسدپور

گزارش تصویری- نمایش «صفر درجه سانتیگراد زیر صفر» به کارگردانی شادی ‌اسدپور

گزارش تصویری- نمایش «صفر درجه سانتیگراد زیر صفر» به کارگردانی شادی ‌اسدپور

گزارش تصویری- نمایش «سهیل» به کارگردانی مرتضی فروزان فر 2 آبان 1400
گزارش تصویری- نمایش «سهیل» به کارگردانی مرتضی فروزان فر

گزارش تصویری- نمایش «سهیل» به کارگردانی مرتضی فروزان فر

گزارش تصویری- نمایش «سهیل» به کارگردانی مرتضی فروزان فر

گزارش تصویری- نمایش «دروغ» به کارگردانی مسعود ‌صالحی 2 آبان 1400
گزارش تصویری- نمایش «دروغ» به کارگردانی مسعود ‌صالحی

گزارش تصویری- نمایش «دروغ» به کارگردانی مسعود ‌صالحی

گزارش تصویری- نمایش «دروغ» به کارگردانی مسعود ‌صالحی

گزارش تصویری- نمایش گوربانی به کارگردانی محمدعلی ‌حسینعلی ‌پور و علیرضا ایزدی 30 مهر 1400
گزارش تصویری- نمایش گوربانی به کارگردانی محمدعلی ‌حسینعلی ‌پور و علیرضا ایزدی

گزارش تصویری- نمایش گوربانی به کارگردانی محمدعلی ‌حسینعلی ‌پور و علیرضا ایزدی

گزارش تصویری- نمایش گوربانی به کارگردانی محمدعلی ‌حسینعلی ‌پور و علیرضا ایزدی

گزارش تصویری- نمایش مشاهیر به کارگردانی افشین ‌واعظی 30 مهر 1400
گزارش تصویری- نمایش مشاهیر به کارگردانی افشین ‌واعظی

گزارش تصویری- نمایش مشاهیر به کارگردانی افشین ‌واعظی

گزارش تصویری- نمایش مشاهیر به کارگردانی افشین ‌واعظی

گزارش تصویری - نمایش «عصر طویلگی» به کارگردانی عماد سالکی 30 مهر 1400
گزارش تصویری - نمایش «عصر طویلگی» به کارگردانی عماد سالکی

گزارش تصویری - نمایش «عصر طویلگی» به کارگردانی عماد سالکی

گزارش تصویری - نمایش «عصر طویلگی» به کارگردانی عماد سالکی

گزارش تصویری- نمایش درخت شیشه‌ای آلما به کارگردانی فرید ‌قادرپناه 17 مهر 1400
گزارش تصویری- نمایش درخت شیشه‌ای آلما به کارگردانی فرید ‌قادرپناه

گزارش تصویری- نمایش درخت شیشه‌ای آلما به کارگردانی فرید ‌قادرپناه

گزارش تصویری- نمایش درخت شیشه‌ای آلما به کارگردانی فرید ‌قادرپناه

گزارش تصویری- نمایش غرب غم زده به کارگردانی اميرارشيا براتى و شايان موسوى 10 مهر 1400
گزارش تصویری- نمایش غرب غم زده به کارگردانی اميرارشيا براتى و شايان موسوى

گزارش تصویری- نمایش غرب غم زده به کارگردانی اميرارشيا براتى و شايان موسوى

گزارش تصویری- نمایش غرب غم زده به کارگردانی اميرارشيا براتى و شايان موسوى

گزارش تصویری- نمایش کرگرافی دارائیت A نامساوی A به کارگردانی بهناز متولی باشی نائینی 18 شهریور 1400
گزارش تصویری- نمایش کرگرافی دارائیت A نامساوی A به کارگردانی بهناز متولی باشی نائینی

گزارش تصویری- نمایش کرگرافی دارائیت A نامساوی A به کارگردانی بهناز متولی باشی نائینی

گزارش تصویری- نمایش کرگرافی دارائیت A نامساوی A به کارگردانی بهناز متولی باشی نائینی

گزارش تصویری- نمایش «من ورونیکا نیستم» به کارگردانی آیسان مشفق و بیتا رحمانی 14 مرداد 1400
گزارش تصویری- نمایش «من ورونیکا نیستم» به کارگردانی آیسان مشفق و بیتا رحمانی

گزارش تصویری- نمایش «من ورونیکا نیستم» به کارگردانی آیسان مشفق و بیتا رحمانی

گزارش تصویری- نمایش «من ورونیکا نیستم» به کارگردانی آیسان مشفق و بیتا رحمانی

گزارش تصویری- نمایش مطلق به کارگردانی راد ‌پورجبار 10 مرداد 1400
گزارش تصویری- نمایش مطلق به کارگردانی راد ‌پورجبار

گزارش تصویری- نمایش مطلق به کارگردانی راد ‌پورجبار

گزارش تصویری- نمایش مطلق به کارگردانی راد ‌پورجبار

گزارش تصویری - نمایش «شب/خارجی/یرما» به کارگردانی نسیم ادبی و ندا شاهرخی 6 خرداد 1400
گزارش تصویری - نمایش «شب/خارجی/یرما» به کارگردانی نسیم ادبی و ندا شاهرخی

گزارش تصویری - نمایش «شب/خارجی/یرما» به کارگردانی نسیم ادبی و ندا شاهرخی

گزارش تصویری - نمایش «شب/خارجی/یرما» به کارگردانی نسیم ادبی و ندا شاهرخی

تصاویر- نمایش «هولودومور» به کارگردانی رها حاجی زینل 10 اسفند 1399
تصاویر- نمایش «هولودومور» به کارگردانی رها حاجی زینل

تصاویر- نمایش «هولودومور» به کارگردانی رها حاجی زینل

نخستین عکس‌های نمایش «هولودومور» به نویسندگی علی صفری و کارگردانی «رها حاجی زینل» از قاب دوربین «رضا جاویدی» منتشر شد

گزارش تصویری- نمایش «گرگاس‌ها» به کارگردانی حمیدرضا نعمیی 3 اسفند 1399
گزارش تصویری- نمایش «گرگاس‌ها» به کارگردانی حمیدرضا نعمیی

گزارش تصویری- نمایش «گرگاس‌ها» به کارگردانی حمیدرضا نعمیی

گزارش تصویری- نمایش «گرگاس‌ها» به کارگردانی حمیدرضا نعمیی

گزارش تصویری- نمایش «غرب حقیقی» به کارگردانی امید سعیدپور 3 اسفند 1399
گزارش تصویری- نمایش «غرب حقیقی» به کارگردانی امید سعیدپور

گزارش تصویری- نمایش «غرب حقیقی» به کارگردانی امید سعیدپور

گزارش تصویری- عکس‌های نمایش «غرب حقیقی» به کارگردانی امید سعیدپور

گزارش تصویری- نمایش برونسی به کارگردانی مرتضی شاه کرم 9 بهمن 1399
گزارش تصویری- نمایش برونسی به کارگردانی مرتضی شاه کرم

گزارش تصویری- نمایش برونسی به کارگردانی مرتضی شاه کرم

گزارش تصویری- نمایش برونسی به کارگردانی مرتضی شاه کرم

گزارش تصویری- نمایش «یاماها» به کارگردانی کهبد تاراج 4 بهمن 1399
گزارش تصویری- نمایش «یاماها» به کارگردانی کهبد تاراج

گزارش تصویری- نمایش «یاماها» به کارگردانی کهبد تاراج

گزارش تصویری- نمایش «یاماها» به کارگردانی کهبد تاراج

گزارش تصویری نمایش «آستانه» کارگردان: محسن عرب زاده 10 آذر 1393
گزارش تصویری نمایش «آستانه» کارگردان: محسن عرب زاده

گزارش تصویری نمایش «آستانه» کارگردان: محسن عرب زاده

گزارش تصویری نمایش «آستانه» کارگردان: محسن عرب زاده

گزارش تصویری نمایش «گلن گری گلن راس» کارگردان: عماد قلی پور 8 آذر 1393
گزارش تصویری نمایش «گلن گری گلن راس» کارگردان: عماد قلی پور

گزارش تصویری نمایش «گلن گری گلن راس» کارگردان: عماد قلی پور

گزارش تصویری نمایش «گلن گری گلن راس» کارگردان: عماد قلی پور

گزارش تصویری نمایش «ببخش سایمون جان» کارگردان: امیدرضا سپهری 4 آذر 1393
گزارش تصویری نمایش «ببخش سایمون جان» کارگردان: امیدرضا سپهری

گزارش تصویری نمایش «ببخش سایمون جان» کارگردان: امیدرضا سپهری

گزارش تصویری نمایش «ببخش سایمون جان» کارگردان: امیدرضا سپهری

گزارش تصویری نمایش «خرس آرکانسا‎» کارگردان:مهدی مقیمی 30 آبان 1393
گزارش تصویری نمایش «خرس آرکانسا‎» کارگردان:مهدی مقیمی

گزارش تصویری نمایش «خرس آرکانسا‎» کارگردان:مهدی مقیمی

گزارش تصویری نمایش «خرس آرکانسا‎» کارگردان:مهدی مقیمی

گزارش تصویری/ نمایش «لکه» کارگردان: غزل نعیمی 20 آبان 1393
گزارش تصویری/ نمایش «لکه» کارگردان: غزل نعیمی

گزارش تصویری/ نمایش «لکه» کارگردان: غزل نعیمی

گزارش تصویری نمایش لکه به کارگردانی غزل نعیمی

گزارش تصویری/نمایش «دژاوو» کارگردان: ندا شاهرخی 20 آبان 1393
گزارش تصویری/نمایش «دژاوو» کارگردان: ندا شاهرخی

گزارش تصویری/نمایش «دژاوو» کارگردان: ندا شاهرخی

گزارش تصویری/نمایش «دژاوو» کارگردان: ندا شاهرخی

گزارش تصویری/ نمایش «مرگ فروشنده» کارگردان: نادر برهانی مرند 19 آبان 1393
گزارش تصویری/ نمایش «مرگ فروشنده» کارگردان: نادر برهانی مرند

گزارش تصویری/ نمایش «مرگ فروشنده» کارگردان: نادر برهانی مرند

گزارش تصویری/ نمایش «مرگ فروشنده» کارگردان: نادر برهانی مرند

گزارش تصویری/نمایش «شوایک سرباز پاکدل» کارگردان:پانته‌آ آرمان‌فر 17 آبان 1393
گزارش تصویری/نمایش «شوایک سرباز پاکدل» کارگردان:پانته‌آ آرمان‌فر

گزارش تصویری/نمایش «شوایک سرباز پاکدل» کارگردان:پانته‌آ آرمان‌فر

گزارش تصویری/نمایش «شوایک سرباز پاکدل» کارگردان:پانته‌آ آرمان‌فر