اخبار ویژه
عکس-های-تئاتر
گزارش تصویری- نمایش «اتاق روانی» به کارگردانی مهدی کاسه ساز 14 آذر 1400
گزارش تصویری- نمایش «اتاق روانی» به کارگردانی مهدی کاسه ساز

گزارش تصویری- نمایش «اتاق روانی» به کارگردانی مهدی کاسه ساز

گزارش تصویری- نمایش «اتاق روانی» به کارگردانی مهدی کاسه ساز

گزارش تصویری- نمایش «بیماری خانواده میم» به کارگردانی سروش ‌طاهری 14 آذر 1400
گزارش تصویری- نمایش «بیماری خانواده میم» به کارگردانی سروش ‌طاهری

گزارش تصویری- نمایش «بیماری خانواده میم» به کارگردانی سروش ‌طاهری

گزارش تصویری- نمایش «بیماری خانواده میم» به کارگردانی سروش ‌طاهری

گزارش تصویری- نمایش «بابا آدم» به کارگردانی لیلی عاج 14 آذر 1400
گزارش تصویری- نمایش «بابا آدم» به کارگردانی لیلی عاج

گزارش تصویری- نمایش «بابا آدم» به کارگردانی لیلی عاج

گزارش تصویری- نمایش «بابا آدم» به کارگردانی لیلی عاج

گزارش تصویری- نمایش «باب بارا» به کارگردانی نیما ایمان زاده 13 آذر 1400
گزارش تصویری- نمایش «باب بارا» به کارگردانی نیما ایمان زاده

گزارش تصویری- نمایش «باب بارا» به کارگردانی نیما ایمان زاده

گزارش تصویری- نمایش «باب بارا» به کارگردانی نیما ایمان زاده

گزارش تصویری 2- نمایش «بیلمن» به کارگردانی مهدی ‌چاکری 13 آذر 1400
گزارش تصویری 2- نمایش «بیلمن» به کارگردانی مهدی ‌چاکری

گزارش تصویری 2- نمایش «بیلمن» به کارگردانی مهدی ‌چاکری

گزارش تصویری 2- نمایش «بیلمن» به کارگردانی مهدی ‌چاکری

گزارش تصویری- نمایش «هاری» به کارگردانی افشین زمانی 12 آذر 1400
گزارش تصویری- نمایش «هاری» به کارگردانی افشین زمانی

گزارش تصویری- نمایش «هاری» به کارگردانی افشین زمانی

گزارش تصویری- نمایش «هاری» به کارگردانی افشین زمانی

گزارش تصویری- نمایش «تختی در اتاق 23 هتل آتلانتیک» به کارگردانی تینو صالحی 10 آذر 1400
گزارش تصویری- نمایش «تختی در اتاق 23 هتل آتلانتیک» به کارگردانی تینو صالحی

گزارش تصویری- نمایش «تختی در اتاق 23 هتل آتلانتیک» به کارگردانی تینو صالحی

گزارش تصویری- نمایش «تختی در اتاق 23 هتل آتلانتیک» به کارگردانی تینو صالحی

گزارش تصویری- نمایش «بانوی محبوب من» به کارگردانی گلاب آدینه 10 آذر 1400
گزارش تصویری- نمایش «بانوی محبوب من» به کارگردانی گلاب آدینه

گزارش تصویری- نمایش «بانوی محبوب من» به کارگردانی گلاب آدینه

گزارش تصویری- نمایش «بانوی محبوب من» به کارگردانی گلاب آدینه

گزارش تصویری- نمایش «برلينگتون» به کارگردانی مسعود ميرطاهرى 8 آذر 1400
گزارش تصویری- نمایش «برلينگتون» به کارگردانی مسعود ميرطاهرى

گزارش تصویری- نمایش «برلينگتون» به کارگردانی مسعود ميرطاهرى

گزارش تصویری- نمایش «برلينگتون» به کارگردانی مسعود ميرطاهرى

گزارش تصویری- نمایش «بیلمن» به کارگردانی مهدی ‌چاکری 6 آذر 1400
گزارش تصویری- نمایش «بیلمن» به کارگردانی مهدی ‌چاکری

گزارش تصویری- نمایش «بیلمن» به کارگردانی مهدی ‌چاکری

گزارش تصویری- نمایش «بیلمن» به کارگردانی مهدی ‌چاکری

گزارش تصویری- نمایش «کاتلین» به کارگردانی مهدی ‌یوسفیان 3 آذر 1400
گزارش تصویری- نمایش «کاتلین» به کارگردانی مهدی ‌یوسفیان

گزارش تصویری- نمایش «کاتلین» به کارگردانی مهدی ‌یوسفیان

گزارش تصویری- نمایش «کاتلین» به کارگردانی مهدی ‌یوسفیان

گزارش تصویری- نمایش «رختشورشاه» به کارگردانی علی یدالهی 29 آبان 1400
گزارش تصویری- نمایش «رختشورشاه» به کارگردانی علی یدالهی

گزارش تصویری- نمایش «رختشورشاه» به کارگردانی علی یدالهی

گزارش تصویری- نمایش «رختشورشاه» به کارگردانی علی یدالهی

گزارش تصویری- نمایش «آهو» به کارگردانی پوریا ‌گلستانی 29 آبان 1400
گزارش تصویری- نمایش «آهو» به کارگردانی پوریا ‌گلستانی

گزارش تصویری- نمایش «آهو» به کارگردانی پوریا ‌گلستانی

گزارش تصویری- نمایش «آهو» به کارگردانی پوریا ‌گلستانی

گزارش تصویری- نمایش «بعد از افتادن» به کارگردانی حسین ‌حسینیان 26 آبان 1400
گزارش تصویری- نمایش «بعد از افتادن» به کارگردانی حسین ‌حسینیان

گزارش تصویری- نمایش «بعد از افتادن» به کارگردانی حسین ‌حسینیان

گزارش تصویری- نمایش «بعد از افتادن» به کارگردانی حسین ‌حسینیان

گزارش تصویری- نمایش «افلیا» به کارگردانی مسعود ‌طیبی 24 آبان 1400
گزارش تصویری- نمایش «افلیا» به کارگردانی مسعود ‌طیبی

گزارش تصویری- نمایش «افلیا» به کارگردانی مسعود ‌طیبی

گزارش تصویری- نمایش «افلیا» به کارگردانی مسعود ‌طیبی

گزارش تصویری- نمایش «اون و اراذل کوچه پشتی یا از پیراهن دموکراسی خون می چکد» به کارگردانی علی روان بد 24 آبان 1400
گزارش تصویری- نمایش «اون و اراذل کوچه پشتی یا از پیراهن دموکراسی خون می چکد» به کارگردانی علی روان بد

گزارش تصویری- نمایش «اون و اراذل کوچه پشتی یا از پیراهن دموکراسی خون می چکد» به کارگردانی علی روان بد

گزارش تصویری- نمایش «اون و اراذل کوچه پشتی یا از پیراهن دموکراسی خون می چکد» به کارگردانی علی روان بد

گزارش تصویری- نمایش «قتل در کاخ» به کارگردانی پوریا جعفرپورکاشی 23 آبان 1400
گزارش تصویری- نمایش «قتل در کاخ» به کارگردانی پوریا جعفرپورکاشی

گزارش تصویری- نمایش «قتل در کاخ» به کارگردانی پوریا جعفرپورکاشی

گزارش تصویری- نمایش «قتل در کاخ» به کارگردانی پوریا جعفرپورکاشی

گزارش تصویری- نمایش «اتاق سفید» به کارگردانی مسعود ‌هاشمی ‌نژاد 23 آبان 1400
گزارش تصویری- نمایش «اتاق سفید» به کارگردانی مسعود ‌هاشمی ‌نژاد

گزارش تصویری- نمایش «اتاق سفید» به کارگردانی مسعود ‌هاشمی ‌نژاد

گزارش تصویری- نمایش «اتاق سفید» به کارگردانی مسعود ‌هاشمی ‌نژاد

گزارش تصویری- نمایش «صفر درجه سانتیگراد زیر صفر» به کارگردانی شادی ‌اسدپور 11 آبان 1400
گزارش تصویری- نمایش «صفر درجه سانتیگراد زیر صفر» به کارگردانی شادی ‌اسدپور

گزارش تصویری- نمایش «صفر درجه سانتیگراد زیر صفر» به کارگردانی شادی ‌اسدپور

گزارش تصویری- نمایش «صفر درجه سانتیگراد زیر صفر» به کارگردانی شادی ‌اسدپور

گزارش تصویری- نمایش غرب غم زده به کارگردانی اميرارشيا براتى و شايان موسوى 10 مهر 1400
گزارش تصویری- نمایش غرب غم زده به کارگردانی اميرارشيا براتى و شايان موسوى

گزارش تصویری- نمایش غرب غم زده به کارگردانی اميرارشيا براتى و شايان موسوى

گزارش تصویری- نمایش غرب غم زده به کارگردانی اميرارشيا براتى و شايان موسوى

گزارش تصویری - تئاتر موزیکال «جنگ و صلح» به کارگردانی میثم یوسفی 3 خرداد 1400
گزارش تصویری - تئاتر موزیکال «جنگ و صلح» به کارگردانی میثم یوسفی

گزارش تصویری - تئاتر موزیکال «جنگ و صلح» به کارگردانی میثم یوسفی

گزارش تصویری - تئاتر موزیکال «جنگ و صلح» به کارگردانی میثم یوسفی

گزارش تصویری- نمایش «گرگاس‌ها» به کارگردانی حمیدرضا نعمیی 3 اسفند 1399
گزارش تصویری- نمایش «گرگاس‌ها» به کارگردانی حمیدرضا نعمیی

گزارش تصویری- نمایش «گرگاس‌ها» به کارگردانی حمیدرضا نعمیی

گزارش تصویری- نمایش «گرگاس‌ها» به کارگردانی حمیدرضا نعمیی

گزارش تصویری- نمایش «غرب حقیقی» به کارگردانی امید سعیدپور 3 اسفند 1399
گزارش تصویری- نمایش «غرب حقیقی» به کارگردانی امید سعیدپور

گزارش تصویری- نمایش «غرب حقیقی» به کارگردانی امید سعیدپور

گزارش تصویری- عکس‌های نمایش «غرب حقیقی» به کارگردانی امید سعیدپور

گزارش تصویری- نمایش پیشی خورد - کارگردان : پوریا گلستانی 10 مرداد 1396
گزارش تصویری- نمایش پیشی خورد - کارگردان : پوریا گلستانی

گزارش تصویری- نمایش پیشی خورد - کارگردان : پوریا گلستانی

-

گزارش تصویری- نمایش صعود مقاومت پذیر آرتورواویی- کارگردان: امیر دژاکام 27 اردیبهشت 1396
گزارش تصویری- نمایش صعود مقاومت پذیر آرتورواویی- کارگردان: امیر دژاکام

گزارش تصویری- نمایش صعود مقاومت پذیر آرتورواویی- کارگردان: امیر دژاکام

-

گزارش تصویری نمایش «محفل بی عاری»  کارگردان سیاوش بهادری راد‎ 18 اردیبهشت 1396
گزارش تصویری نمایش «محفل بی عاری» کارگردان سیاوش بهادری راد‎

گزارش تصویری نمایش «محفل بی عاری» کارگردان سیاوش بهادری راد‎

-

گزارش تصویری - نمایش کافه طره - کارگردان: نوشین تبریزی 13 اردیبهشت 1396
گزارش تصویری - نمایش کافه طره - کارگردان: نوشین تبریزی

گزارش تصویری - نمایش کافه طره - کارگردان: نوشین تبریزی

-

گزارش تصویری - نمایش مسئولیت شکستن سکوت مطلق - کارگردان: شیوا مسعودی 7 اردیبهشت 1396
گزارش تصویری - نمایش مسئولیت شکستن سکوت مطلق - کارگردان: شیوا مسعودی

گزارش تصویری - نمایش مسئولیت شکستن سکوت مطلق - کارگردان: شیوا مسعودی

-

گزارش تصویری - نمایش رومئو و ژولیت- کارگردان: هستی حسینی 29 فروردین 1396
گزارش تصویری - نمایش رومئو و ژولیت- کارگردان: هستی حسینی

گزارش تصویری - نمایش رومئو و ژولیت- کارگردان: هستی حسینی

-

گزارش تصویری نمایش «مرگ» کارگردان : نیما ذاکر 31 فروردین 1395
گزارش تصویری نمایش «مرگ» کارگردان : نیما ذاکر

گزارش تصویری نمایش «مرگ» کارگردان : نیما ذاکر

-

گزارش تصویری نمایش «استثنا و قاعده» کارگردان سعید میرزایی و علیرضا محبت 20 فروردین 1395
گزارش تصویری نمایش «استثنا و قاعده» کارگردان سعید میرزایی و علیرضا محبت

گزارش تصویری نمایش «استثنا و قاعده» کارگردان سعید میرزایی و علیرضا محبت

-

گزارش تصویری /نمایش: فاجعه معدن کوشیرو  کارگردان: مرتضی غفاری،محمد زارعی 13 آبان 1394
گزارش تصویری /نمایش: فاجعه معدن کوشیرو کارگردان: مرتضی غفاری،محمد زارعی

گزارش تصویری /نمایش: فاجعه معدن کوشیرو کارگردان: مرتضی غفاری،محمد زارعی

-

گزارش تصویری نمایش «نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» کارگردان: ساغر خواجه امیری 15 مهر 1394
گزارش تصویری نمایش «نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» کارگردان: ساغر خواجه امیری

گزارش تصویری نمایش «نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» کارگردان: ساغر خواجه امیری

-

گزارش تصویری نمایش «وقتی ما مردگان بر می خیزیم» کارگردان: شهاب آگاهی 9 مهر 1394
گزارش تصویری نمایش «وقتی ما مردگان بر می خیزیم» کارگردان: شهاب آگاهی

گزارش تصویری نمایش «وقتی ما مردگان بر می خیزیم» کارگردان: شهاب آگاهی

-

گزارش تصویری نمایش «چشم بر هم زدن» کارگردان: محمدحسین زیکساری 7 مهر 1394
گزارش تصویری نمایش «چشم بر هم زدن» کارگردان: محمدحسین زیکساری

گزارش تصویری نمایش «چشم بر هم زدن» کارگردان: محمدحسین زیکساری

-

گزارش تصویری نمایش «زندگی یک رویاست» کارگردان: امیرقاسمی 15 شهریور 1394
گزارش تصویری نمایش «زندگی یک رویاست» کارگردان: امیرقاسمی

گزارش تصویری نمایش «زندگی یک رویاست» کارگردان: امیرقاسمی

-

گزارش تصویری نمایش «گاو میش» کارگردان: زهره پرتوی 29 مرداد 1394
گزارش تصویری نمایش «گاو میش» کارگردان: زهره پرتوی

گزارش تصویری نمایش «گاو میش» کارگردان: زهره پرتوی

-

گزارش تصویری نمایش «سعادت لرزان مردمان تیره روز» کارگردان: محسن علیخانی 3 مرداد 1394
گزارش تصویری نمایش «سعادت لرزان مردمان تیره روز» کارگردان: محسن علیخانی

گزارش تصویری نمایش «سعادت لرزان مردمان تیره روز» کارگردان: محسن علیخانی

-

گزارش تصویری نمایش «روایتی تازه از داستانی کهن» کارگردان: محمد قاسمی 8 تیر 1394
گزارش تصویری نمایش «روایتی تازه از داستانی کهن» کارگردان: محمد قاسمی

گزارش تصویری نمایش «روایتی تازه از داستانی کهن» کارگردان: محمد قاسمی

-

گزارش تصویری نمایش «نامه های شبانه» کارگردان : بنیامین بهادران،کیانوش اخباری‎ 5 تیر 1394
گزارش تصویری نمایش «نامه های شبانه» کارگردان : بنیامین بهادران،کیانوش اخباری‎

گزارش تصویری نمایش «نامه های شبانه» کارگردان : بنیامین بهادران،کیانوش اخباری‎

-

گزارش تصویری نمایش «هیچکس نبود بیدارمان کند» کارگردان: پیام دهکردی 4 تیر 1394
گزارش تصویری نمایش «هیچکس نبود بیدارمان کند» کارگردان: پیام دهکردی

گزارش تصویری نمایش «هیچکس نبود بیدارمان کند» کارگردان: پیام دهکردی

-

کرج - گزارش تصویری «نمایش مرگ و دخترجوان» کارگردان علی علیشیری 30 خرداد 1394
کرج - گزارش تصویری «نمایش مرگ و دخترجوان» کارگردان علی علیشیری

کرج - گزارش تصویری «نمایش مرگ و دخترجوان» کارگردان علی علیشیری

-

گزارش تصویری کرج/ نمایش «بر پهنه دریا» کارگردان: پژمان بازرگان 26 خرداد 1394
گزارش تصویری کرج/ نمایش «بر پهنه دریا» کارگردان: پژمان بازرگان

گزارش تصویری کرج/ نمایش «بر پهنه دریا» کارگردان: پژمان بازرگان

-

گزارش تصویری نمایش «سنجاب های شنگول و منگول» کارگردان: رضا آشفته 25 خرداد 1394
گزارش تصویری نمایش «سنجاب های شنگول و منگول» کارگردان: رضا آشفته

گزارش تصویری نمایش «سنجاب های شنگول و منگول» کارگردان: رضا آشفته

-

گزارش تصویری نمایش «آلبوم حشرات» کارگردان: علیرضا شیخان‎ 7 خرداد 1394
گزارش تصویری نمایش «آلبوم حشرات» کارگردان: علیرضا شیخان‎

گزارش تصویری نمایش «آلبوم حشرات» کارگردان: علیرضا شیخان‎

-

گزارش تصویری / کرج / نمایش «فرهاد کشان» کارگردان: رضا اخی 6 خرداد 1394
گزارش تصویری / کرج / نمایش «فرهاد کشان» کارگردان: رضا اخی

گزارش تصویری / کرج / نمایش «فرهاد کشان» کارگردان: رضا اخی

-

گزارش تصویری نمایش «قرمز» کارگردان: النا جاوید 2 خرداد 1394
گزارش تصویری نمایش «قرمز» کارگردان: النا جاوید

گزارش تصویری نمایش «قرمز» کارگردان: النا جاوید

-

گزارش تصویری نمایش «دراعماق» کارگردان: مصطفی عبدالهی 26 اردیبهشت 1394
گزارش تصویری نمایش «دراعماق» کارگردان: مصطفی عبدالهی

گزارش تصویری نمایش «دراعماق» کارگردان: مصطفی عبدالهی

-

گزارش تصویری نمایش «چیزی یادم نمیاد» کارگردان: دانیال نمازی 21 اردیبهشت 1394
گزارش تصویری نمایش «چیزی یادم نمیاد» کارگردان: دانیال نمازی

گزارش تصویری نمایش «چیزی یادم نمیاد» کارگردان: دانیال نمازی

-

گزارش تصویری «شمع ها راخاموش نکن» کارگردان: داوود نامور 21 اردیبهشت 1394
گزارش تصویری «شمع ها راخاموش نکن» کارگردان: داوود نامور

گزارش تصویری «شمع ها راخاموش نکن» کارگردان: داوود نامور

-