اخبار ویژه
فراخوان-جشنواره-فیلم-کوتاه-سلفی-20
فراخوان نخستین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰» منتشر شد 1 مرداد 1399
فراخوان نخستین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰» منتشر شد

فراخوان نخستین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰» منتشر شد

نخستین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰» با انتشار فراخوان و جزییات اهداف فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.