پنجشنبه , ۲۸ تیر, ۱۴۰۳
لغو کنسرت در بوشهر
بررسی ماجرای لغو کنسرت‌ها در استان بوشهر / مسئله بودن یا نبودن مجوز 3 اردیبهشت 1403
بررسی ماجرای لغو کنسرت‌ها در استان بوشهر / مسئله بودن یا نبودن مجوز

بررسی ماجرای لغو کنسرت‌ها در استان بوشهر / مسئله بودن یا نبودن مجوز

به نظر می‌رسد که سختگیری‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای برای برگزاری کنسرت در تهران و استان‌های مختلف کشور همچنان تداوم داشته باشد. این موضوع راهی جز این پیش روی هنرمندان قرار نمی‌دهد که برای اجرای صحنه‌ای به کشورهای خارجی ازجمله ترکیه، ارمنستان، عمان و... بروند. چیزی که در سال‌‌های اخیر با رشد روزافزونی مواجه بوده است.

تا کی به مجوزهایتان سنجاق می‌شوید؟ 3 اردیبهشت 1403
تا کی به مجوزهایتان سنجاق می‌شوید؟

تا کی به مجوزهایتان سنجاق می‌شوید؟

در سال جدید هم لغو کنسرت‌ها ادامه داشته و کنسرت آرمان گرشاسبی در فروردین ماه و معین زندی در اردیبهشت لغو شد و هر دو به دستور اداره اماکن استان لغو شدند؛ آن هم در شرایطی که همین اداره در تاریخ ۲۵ فروردین، نامه برگزاری کنسرت آرمان گرشاسبی را صادر می‌کند و درست چند روز بعد، با صدور نامه‌ای دیگر با مهر «آنی»، برگزاری هر دو کنسرت را خارج از مصلحت می‌داند.

تمام کنسرت‌های بوشهر لغو شد! 30 فروردین 1403
تمام کنسرت‌های بوشهر لغو شد!

تمام کنسرت‌های بوشهر لغو شد!

کنسرت آرمان گرشاسبی ۳۰ و ۳۱ فروردین و کنسرت معین زد ۵ و ۷ اردیبهشت.ماه، با دستور اداره اماکن استان بوشهر لغو شد.