اخبار ویژه
ماهنامه‌-نمایش
شماره ‌۲۵۷ ماهنامه‌ «نمایش» بر روی پیش‌خوان 28 بهمن 1399
شماره ‌۲۵۷ ماهنامه‌ «نمایش» بر روی پیش‌خوان

شماره ‌۲۵۷ ماهنامه‌ «نمایش» بر روی پیش‌خوان

جدیدترین شماره‌ ماهنامه‌ «نمایش» ویژه‌ بهمن ۹۹ با نگاه ویژه‌ به تئاتر و جشنواره منتشر شد.

شماره‌‌‌ ۲۴۲ «ماهنامه‌‌‌ نمایش» روی پیشخوان 17 آذر 1398
شماره‌‌‌ ۲۴۲ «ماهنامه‌‌‌ نمایش» روی پیشخوان

شماره‌‌‌ ۲۴۲ «ماهنامه‌‌‌ نمایش» روی پیشخوان

شماره‌‌‌ ۲۴۲ «ماهنامه‌‌‌ نمایش» با نگاه ویژه‌ به نمایشنامه‌نویس و نمایشنامه‌نویسی منتشر شد.

شماره‌‌‌ ۲۴۰ «ماهنامه‌‌‌ نمایش» روی پیشخوان 2 مهر 1398
شماره‌‌‌ ۲۴۰ «ماهنامه‌‌‌ نمایش» روی پیشخوان

شماره‌‌‌ ۲۴۰ «ماهنامه‌‌‌ نمایش» روی پیشخوان

شماره‌‌‌ ۲۴۰ «ماهنامه‌‌‌ نمایش» با نگاه ویژه‌ به پژوهش در تئاتر منتشر شد.

شماره‌‌‌ ۲۳۹ ماهنامه‌‌‌ «نمایش» منتشر شد 28 مرداد 1398
شماره‌‌‌ ۲۳۹ ماهنامه‌‌‌ «نمایش» منتشر شد

شماره‌‌‌ ۲۳۹ ماهنامه‌‌‌ «نمایش» منتشر شد

جدیدترین شماره‌‌‌ ماهنامه‌‌‌ «نمایش»، ویژه‌‌‌ مردادماه ۱۳۹۸ با نگاه ویژه‌ به شیوه‌های نوین اجرایی منتشر شد.

شماره‌‌ ۲۳۸ ماهنامه‌‌ نمایش منتشر شد 25 تیر 1398
شماره‌‌ ۲۳۸ ماهنامه‌‌ نمایش منتشر شد

شماره‌‌ ۲۳۸ ماهنامه‌‌ نمایش منتشر شد

جدیدترین شماره‌‌ ماهنامه‌‌ نمایش، ویژه‌‌ تیرماه ۱۳۹۸ با نگاه ویژه‌ به ترجمه منتشر شد.

شماره‌ ۲۳۷ ماهنامه‌ نمایش منتشر شد 27 خرداد 1398
شماره‌ ۲۳۷ ماهنامه‌ نمایش منتشر شد

شماره‌ ۲۳۷ ماهنامه‌ نمایش منتشر شد

جدیدترین شماره‌ ماهنامه‌ نمایش، ویژه‌ خردادماه ۹۸ با نگاه ویژه‌ به دراماتورژی منتشر شد.

شماره ۲۳۶ ماهنامه‌ «نمایش» منتشر شد 12 خرداد 1398
شماره ۲۳۶ ماهنامه‌ «نمایش» منتشر شد

شماره ۲۳۶ ماهنامه‌ «نمایش» منتشر شد

شماره ۲۳۶ ماهنامه «نمایش» ویژه‌ اردیبهشت ۱۳۹۸ با نگاه به تئاتر متعهد به چاپ رسید.

ماهنامه‌ نمایش با نگاهی به تئاتر و فلسفه منتشر شد 15 اردیبهشت 1398
ماهنامه‌ نمایش با نگاهی به تئاتر و فلسفه منتشر شد

ماهنامه‌ نمایش با نگاهی به تئاتر و فلسفه منتشر شد

تازه‌ترین شماره‌ مجله‌ نمایش با نگاهی به تئاتر و فلسفه ویژه‌ اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸ به سردبیری نصرالله قادری منتشر شد.