اخبار ویژه
مجوز-نمایش-فیلم
صدور مجوز نمایش برای سه فیلم 7 آذر 1398
صدور مجوز نمایش برای سه فیلم

صدور مجوز نمایش برای سه فیلم

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

مجوز نمایش ۵ فیلم صادر شد 15 تیر 1398
مجوز نمایش ۵ فیلم صادر شد

مجوز نمایش ۵ فیلم صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای ۵ فیلم مجوز نمایش صادر کرد.