اخبار ویژه
مجید-مافی
نگاهی به فیلم «قدغن» / روزگار تمام شده فیلمفارسی 14 فروردین 1401
نگاهی به فیلم «قدغن» / روزگار تمام شده فیلمفارسی

نگاهی به فیلم «قدغن» / روزگار تمام شده فیلمفارسی

«قدغن» به کارگردانی مجید مافی تازه‌ترین فیلم این کمپانی، که نوروز اکران عمومی شده بود، پس از دو هفته به چرخه اکران آنلاین وارد شد. «قدغن» به سبک و سیاق تولیدات پویافیلم، مناسبات، روابط و شخصیت‌هایی را بازتعریف می کند که از دل فیلمفارسی آمده‌اند. سینمایی که خوب یا بد با هر کیفیت، محصول دوران و جامعه‌ای بوده که دیگر وجود ندارد.