اخبار ویژه
محمدرضا-جورابچیان
اکران «اعتراض وارد نیست»/ شناختی از مهاجران افغان نداشتیم 19 آبان 1398
اکران «اعتراض وارد نیست»/ شناختی از مهاجران افغان نداشتیم

اکران «اعتراض وارد نیست»/ شناختی از مهاجران افغان نداشتیم

مراسم دیدار با عوامل مستند «اعتراض وارد نیست» به کارگردانی فرناز جورابچیان و محمدرضا جورابچیان برگزار شد.