پنجشنبه , ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نقد تئاتر هیدن
درباره نمایش «هیدن»؛ پنهان‌سازی‌های دراماتیک 18 فروردین 1403
درباره نمایش «هیدن»؛ پنهان‌سازی‌های دراماتیک

درباره نمایش «هیدن»؛ پنهان‌سازی‌های دراماتیک

موفقیت «هیدن» می‌تواند برای گروه بزرگی از آرزومندان کارگردانی تئاتر به مثابه ویروس عمل کند. نمایشی که بی‌متن مرسوم ظاهری متن‌مدار دارد و دامی است برای عشاق میان‌بر.

درباره نمایش «هیدن»؛ مستندنگاری یک جنایت و چندین خیانت 2 شهریور 1402
درباره نمایش «هیدن»؛ مستندنگاری یک جنایت و چندین خیانت

درباره نمایش «هیدن»؛ مستندنگاری یک جنایت و چندین خیانت

کوروش شاهونه به مانند نمایش مانستر، در نمایش هیدن وضعیتی آستانه‌ای آفریده که حضور «دیگری» امکان عبور از این آستانه را فراهم می‌کند. «دیگری» در مانستر یک مرد «نصاب پرده» است و اینجا یک مامور اورژانس. ادبیات، تئاتر و سینمای این روزهای ما، اغلب از حضور تاثیرگذار «دیگری» محروم است