اخبار ویژه
نقد-درخونگاه
درباره فيلم «درخونگاه»/ از عشق و تنهایی و فراموشی 3 آبان 1398
درباره فيلم «درخونگاه»/ از عشق و تنهایی و فراموشی

درباره فيلم «درخونگاه»/ از عشق و تنهایی و فراموشی

عده‌اي در «درخونگاه» به دنبال رد پاي سينماي کيميايي در فيلم مي‌گشتند و عده‌اي ديگر لحن فيلم را به ساخته‌هاي او شبيه دانستند. اين اداي دين به مسعود کيميايي حالا در اکران عمومي نيز محل بحث و نظر است.